Szolgáltatások

Szolgáltatásaink

01.

Projektgenerálás - Fejlesztési Terv kidolgozása

Ügyfeleinkkel áttekintjük a szervezet tevékenységeit, problémáit, céljait, álmait és közösen megfogalmazzuk a pályázati struktúrába illeszthető fejlesztéseket. Meghatározzuk, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a fejlesztéshez pályázati támogatást tudjunk igényelni; mikorra van reális esély a szakmai anyag összeállítására, illetve a forrás rendelkezésre állására, mekkora pénzügyi ráfordítást jelent a projekt előkészítése (pl. tervezés) és milyen szakmai vagy egyéb körülmény tisztázása, megoldása áll előttünk a beadásig. Mivel a pályázatok megjelenése és benyújtása között gyakran igen rövid idő áll rendelkezésünkre, így különösen nagy előnyt jelent a megfelelően előkészített projekt. Ez nem csak a beadás esélyét növeli, hanem lehetővé teszi, hogy a projekt egészét tekintve felmerülő összes költségre vetítve nagyobb támogatástartalmat érjünk el.
A projektgenerálás során a lehetőségek áttekintésével gyakran fogalmazunk meg új ötleteket, új irányokat, új megoldásokat a szervezet számára.

02.

Pályázatfigyelés

Az aktuális pályázati kiírások felkutatása és a kiírások közötti eligazodás bonyolult és időigényes.
Folyamatosan figyelni kell a megjelenő felhívás-tervezeteket, pályázati kiírásokat, s ki kell szűrni a leginkább megfelelő pályázati lehetőséget.

03.

Projekttervezés

A projekttervezés a pályázatírás előszobája, amikor elvégezzük a kiválasztott pályázat feltételeinek való megfelelés vizsgálatát, illetve tájékoztatást adunk arról, hogy mik a pályázat kötelező érvényű vállalásai, majd közösen mérlegeljük, hogy ezek mennyi energiát és időráfordítást igényelnek majd. A folyamat ezen pontján kell felelős döntést hozni arról, hogy szeretnének-e, tudják-e vállalni a pályázatírás és a megvalósítás során felmerülő feladatokat. Amennyiben folytatjuk a közös munkát, előkészítjük a pályázati forrásból megvalósítani kívánt projekteket annak érdekében, hogy a pályázónak és a bíráló szervezetnek egyaránt megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra.

04.

Pályázatírás

A pályázatírás egy komplex, kellő alaposságot, odafigyelést és rutint igénylő folyamat. A folyamat során meghatározzuk a kapcsolattartás gyakoriságát és csatornáját. Menet közben egyeztetünk a pályázati anyaggal kapcsolatban, részletesen és rendszeresen beszámolunk a pályázatírás folyamatáról.
„A pályázatírásnak egyszeri díja van, mely a pályázat terjedelme, az elkészítendő dokumentumok, háttéranyagok összetettsége és a tervezett munkaórák alapján kerül kiszámításra. Kifizetése a projekt eredményességétől független.”

05.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment célja, hogy ne csak a támogatói döntésig jussunk el, hanem a megítélt támogatást 100%-ban le tudjuk hívni. A projektmenedzsment időtartama a projektkezdéstől egészen a projekt zárásáig tart. A Támogatói okirat megérkezése után részletesen tájékoztatjuk ügyfeleinket a projekt megvalósításának lépéseiről: határidők, mérföldkövek, az elszámolás feltételei; szükséges dokumentumok formai, tartalmi követelményei. Követjük a projektet és benyújtjuk az esetleges módosítási igényeket, hiánypótlásokat és tisztázó kérdéseket. Elkészítjük az időközi és záró elszámolásokat; megfelelő ütemben lekérjük az előleget / támogatást.
Folyamatos kapcsolattartást nyújtunk a projekt szereplői között; ügyfél, közreműködő szervezet, könyvelő, szállító.

06.

Pályázati utógondozás

A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásával feladataink nem szűnnek meg, ugyanis a fenntartási időszakra is eshetnek kötelezően teljesítendő feladatok, tehát utógondozás esetén a pályázati leírásban meghatározott időtartamig (ált. 3-5 év) rendelkezésre állunk és teljes mértékben átvállaljuk az adminisztrációs feladatokat.

A folyamat lépései

I. Igényfelmérés

II. Forráslehetőségek feltárása – pályázatfigyelés, -keresés

III. Projekttervezés

V. Projektmenedzsment

VI. Pályázati utógondozás